Corporate Responsibility

Strategie van Audi AG

Verantwoord handelen maakt sinds lang deel uit van de identiteit van Audi.  Voor het merk met de vier ringen betekent verantwoord ondernemerschap dat bij elke beslissing ook de gevolgen daarvan moeten worden meegenomen.  Audi handelt duurzaam, om ook in de toekomst een goede werkgever te blijven, zijn concurrentievermogen te handhaven, zijn klanten enthousiast te maken, het milieu te beschermen en voor de volgende generaties een leefbare toekomst veilig te stellen. Zo krijgt de slogan "voorsprong door techniek" een nieuwe dimensie die veel verder reikt dan de producten.  De grote doelstelling is CO2-neutrale mobiliteit.

In zijn strategie voor Corporate Responsibility heeft Audi vijf kernthema's aangewezen waaraan het bedrijf stevig werkt om zijn opdracht van verantwoord ondernemerschap te kunnen vervullen:

• verantwoorde producten,
• milieubescherming,
• verantwoording ten opzichte van de medewerkers,
• verantwoording ten opzichte van de gemeenschap,
• een verantwoord economisch beheer.

In het CR-rapport van Audi worden de doelstellingen, projecten en maatregelen in verband met deze kernthema's besproken en wordt de evolutie toegelicht. In de toekomst zal jaarlijks over de vooruitgang worden bericht, waarbij het CR-rapport om de twee jaar wordt gepubliceerd.De overkoepelende doelstelling luidt: in alle beslissingen binnen de onderneming worden economische, ecologische en maatschappelijke aspecten meegenomen. De interne richtlijnen en regels, zoals de Audi Code of Conduct, de Compliancerichtlijn van de Raad van Bestuur van Audi en talrijke overeenkomsten binnen het bedrijf zijn daarbij richtinggevend.

In februari 2012 heeft AUDI AG als autonome onderneming het Global Compact van de Verenigde Naties onderschreven. De onderneming heeft daarbij beloofd zich in haar doen en laten te houden aan de Universele verklaring van de rechten van de mens, de beginselen, van de Internationale arbeidsorganisatie (International Labo Organisation, ILO) en de OESO, de beginselen van de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling en het VN-verdrag tegen corruptie. 

corp_respV2

Het Audi-concern heeft in 2012 deelgenomen aan de gerenommeerde oekom research-rating. Daarbij heeft de onderneming voor haar bovengemiddelde engagement met betrekking tot maatschappelijk en milieubewust handelen de "Corporate Responsibility Prime Status" verworven. De inzichten van deze duurzaamheidsrating zijn opgenomen in de richtlijnen en activiteiten om ons verantwoord ondernemerschap te versterken.