Milieumaatregelen bij vestiging Brussel

Audi hecht in alle afdelingen grote waarde aan de bescherming van het milieu, aan maximale efficiëntie en aan de spaarzame omgang met natuurlijke hulpbronnen.
Elke auto wordt tijdens zijn hele levensduur op ecologische duurzaamheid getest - bij de ontwikkeling en productie, tijdens de gebruiksfase en uiteindelijk bij de recycling van zijn onderdelen. Dat is ook nodig om het doel van een CO
2-neutrale mobiliteit te bereiken.
Audi Brussels heeft al meer dan tien jaar het EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme). Dat bewijst dat de door de fabriek ingevoerde maatregelen voor de milieubescherming vruchten afwerpen.
Niet alleen Europa, ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Audi-vestiging goede punten gegeven: volgens het certificeringssysteem van het Gewest behoort de Audi-fabriek tot de "eco-dynamische ondernemingen” met een topscore van drie sterren.

Milieumaatregelen bij Audi Brussels
Sinds 1 april 2012 wordt uitsluitend hernieuwbare energie uit waterkracht gebruikt om aan de energiebehoeften te voldoen. De stroomvoorziening wordt sinds 2013 nu ook aangevuld met een andere vorm van hernieuwbare energie: op de daken van de fabriek staat de grootste zonnepaneelinstallatie van het Brusselse Gewest, op een oppervlakte van liefst 37.000m². Deze installatie wekt jaarlijks meer dan 3.000 MWh elektriciteit op, wat overeenkomt met het verbruik van 660 gezinnen bestaande uit vier personen.

Door het gebruik van hernieuwbare energie kan Audi bovendien de CO2-uitstoot jaarlijks met 14.230 ton verminderen.

Maar Audi Brussels doet nog veel meer voor het milieu: zo zorgt een slim ventilatiesysteem in de lakafdeling bijvoorbeeld voor een forse verlaging van het energieverbruik met alles bij elkaar 8.159 MWh per jaar. Verder zal vanaf voorjaar 2015 een warmtekrachtcentrale op het net worden aangesloten. De modulair gestructureerde installatie zal twee MW elektriciteit opwekken en de daarbij vrijkomende warmte gebruiken om water te verhitten.

Ook het efficiënte gebruik van thermische energie heeft verdere besparingen tot gevolg. Zo maken nieuwe ventilatiesystemen het mogelijk om koude, instromende lucht te verwarmen met behulp van de uitstromende warme lucht. Om de milieubalans van de vestiging nog verder te verbeteren, zal een gedeelte van het afvalwater milieuvriendelijk en zonder chemische stoffen worden gezuiverd met behulp van bacteriën.

Lees hier de milieuverklaring 2016 voor Audi Brussels PDF (5.3 MB)

Het onderzoeksproject CO2-opslag eikenbos, waarvoor niet ver van het fabrieksterrein 3.000 eiken geplant zijn, is eens te meer een voorbeeld van onze inzet voor het milieu. Samen met de technische universiteit van München en Belgische universiteiten gaat Audi daarmee onderzoeken welke invloed de dichtheid van eikenbossen heeft op hun productiviteit, biodiversiteit en CO2-binding. Het project werd in juni 2012 in Brussel opgezet als voorbeeld voor andere Audi-vestigingen.

Vooral met het nieuwe gebouw L8, dat de lakafdeling huisvest, heeft de vestiging in 2013 een verdere, doordachte stap gezet in de richting van betere milieuzorg. Dankzij nieuwe technologieën en verbeterde lakprocessen kan in vergelijking met het oude gebouw 20% energie en water worden bespaard.

Maar ook voor de gemeenschap zet Audi Brussels zijn beste beentje voor door verantwoord te handelen. De fabrieksbrandweer wordt veelzijdig ingezet: de brandweerlui verstrekken niet alleen technische bijstand maar verrichten ook preventieve controles op de fabriek en in de regio Brussel. Uit de renovatie en investeringen in nieuwe apparatuur, voertuigen en brandveiligheid blijkt duidelijk dat Audi veel aandacht heeft voor de veiligheid van de mensen.

Audi Brussels ontving in 2013 bovendien het kwaliteitskenmerk "Fireforum Certified Building". Dit drie jaar geldige certificaat is een pluim voor de inspanningen die de vestiging levert voor de verbetering van de brandveiligheid, de brandweerprocedures en de brandwerende infrastructuur van de gebouwen. Op dat vlak neemt Audi Brussels in België het voortouw.