supporting_services_header

Supporting services

Bij Audi Brussels zijn er veel verschillende functies. Denk naast technici en ingenieurs ook aan jobs bij de financiële dienst, logistiek, IT of personeelsbeheer.

De talenten van onze medewerkers zijn in hun vakgebied een grote troef. Bedrijfseconomen, IT-specialisten, HR-professionals… Met specifieke kennis maken ze mee van Audi Brussels de succesvolle Audi-vestiging die ze is.

Continue contacten met en samenwerking tussen al deze afdelingen zorgen voor een zeer gevarieerd pakket aan activiteiten voor al onze functies.

Aankoper (Financiën)

Als ervaren aankoper bent u verantwoordelijk voor het aanschrijven van leveranciers die in aanmerking komen om de gestelde voorwaarden te kunnen leveren [...]

Boekhouder in Algemene Boekhouding (Financiën)

U bent verantwoordelijk voor de algemene boekhouding van de onderneming met inbegrip van o.a. de boekingen en opvolging van personeelskosten, stockbewegingen, vaste activa en het beheer van de betalingen [...]

Coördinator technische opleidingen installatietechnieken en automatisatie (Personeelszaken)

U bent het centrale aanspreekpunt voor alle technische en organisatorische vragen betreffende installatietechnieken zoals robotica [...]

Trainer Hoogspanning - Technologie (Personeelszaken)

Uw taak bestaat erin het opstellen, voorbereiden, doorvoeren en begeleiden van opleidingen in het domein van Hoogspanning - technologie [...]

Medewerker fabrieksbeveiliging (Veiligheid)

U ondersteunt de afdeling “fabrieksbeveiliging” met als doel het beveiligen van personen, gebouwen en goederen tegen externe en interne bedreigingen [...]

Analist Productiviteit (Procesoptimering)

Binnen het domein Industrial Engineering staat u in voor de opvolging en de analyse van de gepresteerde arbeidstijd in de verschillende afdelingen van Audi Brussel en de berekening van de productiviteitscijfers voor [...]

Workforce Planner & HR Reporting (Personeelszaken)

Planning van de personeelsbehoefte: alle taken uitvoeren met betrekking tot de personeelsplanning [...]

Coördinateur Externe Communicatie

U staat in voor de externe communicatie van AUDI Brussels teneinde AUDI Brussels op een succesvolle manier in de media te profileren, het imago van het merk en de werkgever AUDI naar buiten toe te optimaliseren [...]